Time Garden

Resin-coated waterproof Light Emitting Diode, IC, Electric wire

2313 ø cm

Site specific commissioned work for Izumi City Plaza, Osaka

 
2002
Courtesy Izumi City Plaza

Time Garden ; direction by AXS SATOW Inc., Spatial design Consultants Co.,Ltd. H.S.,  Landscape architect Nancy Finley + Manabu Chiba, Management by SCAI THE BATHHOUSE.

This work was created based on the Japanese fairy tale 'KAGUYAHIME'. LED digital counters used for the work symbolize 'Shining Life', and their speed was determined by local elderly participants of the workshops, and supporters set timers. The work was the result of cooperation, bridging the gap between generations. The LED counters shining in the bamboo garden suggest 'Eternal Life' and harmony found among twinkling stars. 120 emerald-green LED digital counters were installed in the bamboo garden. Each device keeps counting from 9 to 1 at an individual speed. The bamboo bush and faint LED light of the counters represent changes in time and space.

List of 120 workshop participants from Izumi City over 65 years old: Jyunzo Nakai / Jyunichi Maeda /  Yasuo Hidaka / hiroko Fujiwara / Tomeko Matsuura / Shizue Yoshimura / Kiyoshi Yoshimura / Nobuko Sakaguchi / Etsuko Mukai / Mitsuo Mukai / Sayuri Fujiwara / Haruko Kobayashi / Kazuko Tsubaki / Miyoko Kida / Fusako Hayashi / Etsuko Tokuda / Katsuko Muroi / Teruko Wakiyama / Takeshi Fujiwara / Cheko Fujiwara / Yoshiko Fujiwara / Miyoko Fujiwara / Kazue Fujiwara / Yoshiko Mori / Yoshiko Fujiwara / Yuriko Nishikawa / Ayako Fujiwara / Toshiko Takahashi / Mie Fujiwara / Toshiko Fujiwara / Kazuko Fujiwara / Michiko Fujiwara / Masako Koyama / Toshiko Fujiwara / Kiyomi Fujiwara / Hatsue Fujiwara / Shinae Fujiwara / Mitsue Akaboshi / Kazuko Inui / Etsuko Fujiwara / Tatsue Ikefuji / Sadako Ohkura / Hideko Fujiwara / Tkako Ohkura / Shigeko Fujiwara / Ryouko Fujiwara / Wataru Fujiwara / Tomoko Furushita / Teruko Ohsumi / Kiyo Takana / Chie Hajikano / Kikae Isaka / Nami Takahashi / Yuuko Okazaki / Hisako Fujiwara / Toshiko Yamamura / Tsuyako Kouga / Fumiko Honda / Yukue Yamashita / Yasuko Kamie / Kyoko Nada / Kimiyo Teramoto / Mineko Tsuchiya / Minako Ueno / Sueko Konure / Hatsue Kamishiro / Koyuki Matsune / Mitsue Murakami / Masami Morimoto / Yuuji Wakiya / Tadashi Kawato / Tatsuo Yokokawa / Yoshimi Takahashi / Noboru Kobayashi / Masako Hironaka / Miwa Uzawa / Miyoko Ohta / Akiko Uzawa / Chieko Moriuchi / Yone Mitsui / Yoshiko Nagano / Mieko Fujiwara / Tamiko Takahashi / Fusako Yamamoto / Mieko Tsuji / Nobuko Fujiwara / Shigeko Uzawa / Hisako Uzawa / Hisako Uzawa / Yoshiko Uzawa / Sue Ikuta / Ikuko Maeda / Hiro Yamamoto / Tokue Uzawa / Tomiko Uzawa / Taeko Uzawa / Toshio Moriuchi / Katsumi Yamamoto / Sachiyo Kawanishi / Yoshiko Kimura / Akiko Tsutsumi / Taeko Matsuda / Shigeo Yamagishi / Saburo Okai / Masayoshi Taki / Mie Wakashima / Kimiko Nagao / Sadao Nishino / Wakaji Suzuki / Chieko Kojima / Samiko Uenaka / Mitsuko Ito / Hatsuyo Fujiwara / Yoshio Itani / Yoshiji Hase / Bunichi Nara / Mikiko Ichiyanagi / Syouko Matsumoto / Ryosaku Takada / Ayako Takada.

List of young workshop supporters: Sachiyo Hase / Namiko Honda / Azusa Mizoguchi / Kouji Ishikura / Hisako Akamatsu / Mitsuko Fujiya / Naoko Kawachi / Kazuko Nanzaki / Takako Uno / Tsubasa Okuno / Ryoko Inoue / Aiko Kunimoto / Setsuko Fujiwara / Atsuko Nakafuji / Kouichi Inoue / Chie Umemura / Katsuhide Yoshio / Mariko Hajiri / Maiko Hajiri.