Counter Painting on KIMONO OBI-Red

 

 

Pencil, [holbein] Cadmium Red Light on Japanese KIMONO OBI (around 1884)

396.8 x 64.2 cm

 
2013
Courtesy SCAI THE BATHHOUSE
Installation view at Kirishima Open Air Museum
Photo: Nobutada Omote