Number of Time in Coin-Locker

Plastic coated Light Emitting Diode, IC, Electric wire.

28 x 36 x 45 cm

Site specific commissioned work in Coin-Locker
1996
Courtesy The Museum of Modern Art, Saitama

Tatsuo Miyajima called for 150 local people to participate in the workshop for the work. They adjusted the speed of each LED counter as they wanted.

List of participants : Shinji Onodera/ Rie Akuzawa/ Yoshiyuki Sugawara/ Hiroshi Sakata/ Chie Suzuki/ Izumi Kubota/ Yuko Takayashiki/ Takako Asami/ Yoshinobu Watanabe/ Yuko Saitou/ Hiroko Hama/ Natsuko Suga/ Ken Hashizume/ Sakae Moritake/ Setsuko Noguchi/ Yuka Miura/ Toru Noguchi/ Hisako Ookochi/ Yuri Ohtomo/ Yukiko Mizuno/ Junko Ohmuro/ Kimika Ohhira/ Akiyoshi Muramatsu/ Sadako Noguchi/ Yoko Tsuboi/ Takashi/ Mizuno/ Machiko Uesugi/ Itaru Hirano/ Minako Fukaya/ Shizuri Maeda/ Yuri Hatano/ Yoshiko Hachimaki/ Kouichi Ito/ Tomoyo Yamazaki/ Sachiko Terai/ Ayako Ono/ Michio Muramatsu/ Chizuko Muramatsu/ Kanako Muramatsu/ Yoshimi Nakaoka/ Hiroshi Kido/ Tamae Akimoto/ Miri Miyazaki/ Midori Soeda/ Miyako Hirayama/ Takashi Haritou/ Yoshiko Tange/ Hiroshi Ogawa/ Mikiko Kurashina/ Makiyo Matsushima/ Masayoshi Honma/ Tei Hasegawa/ Hiroshi Fujitani/ Mika Niikura/ Toshifumi Aoshima/ Fusae Negishi/ Hiroko Seki/ Sakae Rimei/ Toshie Ito/ Yuriko Kaneko/ Takeo Tamura/ Yasuko Nagasaki/ Yoshii Seki/ Tamiko Yamato/ Hideaki Kosuge/ Katsuko Shimizu/ Richiko Hirata/ Naoko Maeda/ Sachiko Sekoda/ Yuko Nozaki/ Masako Asami/ Yasuyuki Motohashi/ Wakako Motohashi/ Taizo Haranaka/ Jun Haranaka/ Mika Saito/ Yuki Saito/ Susumu Saito/ Takashi Hazu/ Kaori Hazu/ Yuko Hazu/ Kazuaki Fujita/ Masaya Yoshizawa/ Takahiro Fujii/ Raiji Kuroda/ Yukio Takamaru/ Ritsu Arai/ Hajime Umezu/ Kazuo Sato/ Noriko Sato/ Sachiko Hamada/ Taneo Kato/ Atsuo Komori/ Rika Komori/ Susumu Ymada/ Hiromichi Ohhira/ Masao Ohhira/ Naoko Hirano/ Naoji Tateishi/ Shizuo Ohkubo/ Yuji Maeda/ Takeshi Endo/ Hiroko Endo/ Ryo Kuroki/ Hideko Kuroki/ Kaori Kuroki/ Satoko Kurosawa/ Kenji Maruyama/ Minori Ando/ Toshio Igarashi/ Mayumi Kunimatsu/ Hisako Kumida/ Tsurugi Kondo/ Masaki Takano/ Wataru Takakuwa/ Hideo Watanabe/ Kyoko Watanabe/ Syoji Takigami/ Seiji Takano/ Hiroko Takano/ Fumiko Atsukawa/ Michiko Watanebe/ Miki Sakai/ Hiromi Kama/ Ei Hirose/ Kazumi Uemura/ Hiromi Hagiwara/ Keizo Ohhashi/ Kaoru Hoshino/ Asami Kataoka/ Hitotoshi Eido/ Anna Eido/ Reiko Itabashi/ Mika Kobayashi/ Akiyo Miyoshi/ Hiromi Ikeda/ Kio Matsui/ Shinsuke Matsui/ Akira Matsui/ Kikuha Yoshikawa/ Syuichi Izu/ Teruko Kusama/ Naoyo Toyoda/ Youichi Kishimoto/ Hideo Tomita/ Tsuyoshi KOusaka/ Masakazu Koyama/ Miwa oiji/ Motoki Okumura/ Kojin Takana.